Novela zákona o OPP a vyhlášky o požiarnej prevencii
- prehľad najdôležitejších zmien zákona nájdete TU (po prihlásení)
- prehľad najdôležitejších zmien vyhlášky nájdete TU (po prihlásení)
- odborný seminár k novele OPP
24.09.2015, Bratislava
(pozvánkaprihláška)
25.09.2015, Košice (pozvánkaprihláška)
Pozývame Vás na odborné semináre:
Bratislava, 23.09.2015 - Zákon o odpadoch - nová etapa od 1.1.2016: pozvánkaprihláška
VZDELÁVACIE STREDISKÁ
Kompletný plán vzdelávacích aktivít na druhý polrok 2015 pre stredisko:
Bratislava nájdete tu (na stiahnutie).   prihláška
Košice nájdete tu (na stiahnutie).

Novinky

19.08.2015,  Chemické látky
Pridaná látka "Šťavelan disodný".
13.08.2015,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH) / Postupy a metódy pridané dokumenty "Termíny povinností - neperiodické", "Termíny povinností - periodické".
14.07.2015,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Vzory dokumentov / Základná dokumentácia pridaný dokument "Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci".
07.07.2015,  Hodnotenie rizík
V časti Lesníctvo pridané riziká "Sklady dreva".
29.06.2015,  Testy
V časti ŽP pridaný "Test zo školenia obsluhy zariadení pre oblasť ŽP".
22.05.2015,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Vzory dokumentov / Obce / Dokumentácia ochrany pred požiarmi obce pridaný dokument "Záznam (zápisnica) z protipožiarnej kontroly".
18.05.2015,  CO (Civilná ochrana)
V časti Ochrana osobných údajov / Formuláre a tlačivá pridané dokumenty "Oznámenie prevádzkovateľa o odvolaní / zániku poverenia zodpovednej osoby", "Oznámenie prevádzkovateľa o poverení zodpovednej osoby", Oznámenie prevádzkovateľa o zmene údajov", "Žiadosť o absolvovanie skúšky fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby".