Seminár
"Novela zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi"
a
"Novela vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii"
Termín: 25.09.2015, Miesto konania: Košice
pozvánka             prihláška
 
VZDELÁVACIE STREDISKÁ
Kompletný plán vzdelávacích aktivít na druhý polrok 2015 pre stredisko:
Bratislava nájdete tu (na stiahnutie).   prihláška
Košice nájdete tu (na stiahnutie).

Novinky

07.07.2015,  Hodnotenie rizík
V časti Lesníctvo pridané riziká "Sklady dreva".
30.06.2015,  Chemické látky
Pridaná látka "Kyselina citrónová bezvodá".
29.06.2015,  Testy
V časti ŽP pridaný "Test zo školenia obsluhy zariadení pre oblasť ŽP".
29.06.2015,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Základné predpisy / Zákony pridaný "Zákon č. 128/2015 Z. z., o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov".
22.05.2015,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Vzory dokumentov / Obce / Dokumentácia ochrany pred požiarmi obce pridaný dokument "Záznam (zápisnica) z protipožiarnej kontroly".
18.05.2015,  CO (Civilná ochrana)
V časti Ochrana osobných údajov / Formuláre a tlačivá pridané dokumenty "Oznámenie prevádzkovateľa o odvolaní / zániku poverenia zodpovednej osoby", "Oznámenie prevádzkovateľa o poverení zodpovednej osoby", Oznámenie prevádzkovateľa o zmene údajov", "Žiadosť o absolvovanie skúšky fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby".
04.05.2015,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Odpadové hospodárstvo / Základné predpisy / Zákony pridaný "Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov".