Seminár "Softvér BTS"

Termín konania: 28.11.2014, termín obsadený
Miesto konania: Bratislava
Účastnícky poplatok: ZDARMA

Pozvánka     Prihláška
 
VZDELÁVACIE STREDISKO BRATISLAVA

Vážení klienti,
otvorili sme pre Vás vzdelávacie stredisko v Bratislave, v ktorom Vás radi privítame.
Aktuálnu ponuku vzdelávacích aktivít pre stredisko Bratislava nájdete tu (na stiahnutie).

odborný seminár v Bratislave "Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT" dňa 20.11.2014 (termín je už naplnený) otvárame v novom termíne 16.12.2014.
 
ODBORNÝ SEMINÁR

Vážení klienti,
dňa 13.11.2014 (zrušené) 11.12.2014 pre Vás pripravujeme v Košiciach odborný seminár pod názvom "Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT"

Pozvánka     Prihláška

Novinky

14.11.2014,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
Vytvorená podooblasť „Pracovná zdravotná služba“, ktorá obsahuje základné predpisy, postupy a metódy, vzory dokumentov a formuláre a tlačivá.
28.10.2014,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Ochrana prírody a krajiny / Vzory dokumentov pridaný dokument "Oznámenie o výrube dreviny (drevín), krovitých porastov".
13.10.2014,  CO (Civilná ochrana)
V časti Úsek civilnej ochrany / Postupy a metódy / Ebola pridaný dokument "Ebola".
13.10.2014,  Chemické látky
Pridaná látka "Dusičnan sodný".
07.10.2014,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Postupy a metódy / Látky (charakteristiky, vlastnosti) pridaný dokument "Výbušné atmosféry (prachové)".
11.09.2014,  Testy
V časti OPP pridaný "Test zo školenia protipožiarnej asistenčnej hliadky v lesníctve - VZOR 2".