!!! Softvér BTS - NOVÝ DIZAJN !!!

Vážení klienti,

dňa 14.10.2014 sme spustili aktualizáciu softvéru BTS s novým dizajnom. Na prejavenie zmien je potrebné softvér zaktualizovať.

Nový dizajn – základný prehľad zmien
Technický oznam:
Vzhľadom k nedostatočnej bezpečnosti starších verzií internetového prehliadača Internet Explorer ukončujeme podporu nášho informačného portálu E-BTS pre prehliadače Internet Explorer do verzie 8.0.
[Pre viac informácií kliknite sem]
 

Novinky

14.10.2014,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Vzory dokumentov / Žiadosti a oznámenia - odpady pridaný dokument "Žiadosť o vydanie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov v zmysle § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch".
13.10.2014,  CO (Civilná ochrana)
V časti Úsek civilnej ochrany / Postupy a metódy / Ebola pridaný dokument "Ebola".
13.10.2014,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Postupy a metódy / Preventívne a ochranné služby pridaný dokument "Zdravotný dohľad pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie".
13.10.2014,  Chemické látky
Pridaná látka "Dusičnan sodný".
07.10.2014,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Postupy a metódy / Látky (charakteristiky, vlastnosti) pridaný dokument "Výbušné atmosféry (prachové)".
16.09.2014,  Hodnotenie rizík
V časti Služby pridané riziká "Manipulácia s tovarom".
11.09.2014,  Testy
V časti OPP pridaný "Test zo školenia protipožiarnej asistenčnej hliadky v lesníctve - VZOR 2".