Pozývame Vás na:
"Ďalšia odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany"
Termín: 10.08. – 14.08.2015, Miesto konania: Bratislava
pozvánkaprihláška
Pozývame Vás na odborné semináre:
Zákon o odpadoch - nová etapa od 1.1.2016: pozvánkaprihláška
Novela zákona o ochrane pred požiarmi: pozvánkaprihláška
VZDELÁVACIE STREDISKÁ
Kompletný plán vzdelávacích aktivít na druhý polrok 2015 pre stredisko:
Bratislava nájdete tu (na stiahnutie).   prihláška
Košice nájdete tu (na stiahnutie).

Novinky

27.07.2015,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Ochrana vôd / Základné predpisy / Nariadenia vlády pridané "Nariadenie vlády č. 167/2015 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky".
14.07.2015,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Vzory dokumentov / Základná dokumentácia pridaný dokument "Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci".
10.07.2015,  Chemické látky
Pridaná látka "Jodid draselný".
07.07.2015,  Hodnotenie rizík
V časti Lesníctvo pridané riziká "Sklady dreva".
29.06.2015,  Testy
V časti ŽP pridaný "Test zo školenia obsluhy zariadení pre oblasť ŽP".
22.05.2015,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Vzory dokumentov / Obce / Dokumentácia ochrany pred požiarmi obce pridaný dokument "Záznam (zápisnica) z protipožiarnej kontroly".
18.05.2015,  CO (Civilná ochrana)
V časti Ochrana osobných údajov / Formuláre a tlačivá pridané dokumenty "Oznámenie prevádzkovateľa o odvolaní / zániku poverenia zodpovednej osoby", "Oznámenie prevádzkovateľa o poverení zodpovednej osoby", Oznámenie prevádzkovateľa o zmene údajov", "Žiadosť o absolvovanie skúšky fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby".