Dávame do pozornosti

Dňa 17.3.2015 Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účinnosť zákona je od 1.1.2016.
 
VZDELÁVACIE STREDISKÁ
Kompletný plán vzdelávacích aktivít na prvý polrok 2015 pre stredisko:
Bratislava nájdete tu (na stiahnutie).   prihláška
Košice nájdete tu (na stiahnutie).

Novinky

27.03.2015,  Chemické látky
Pridaná látka "Dietylamín".
24.03.2015,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Vzory dokumentov / Zásady bezpečnej práce / Chémia pridaný dokument "Základné zásady bezpečnej práce - práca v chemických laboratóriách".
23.03.2015,  CO (Civilná ochrana)
V časti Krízové plánovanie / Postupy a metódy pridané dokumenty "Bezpečnostné riziká" a "Bezpečnostný systém".
17.03.2015,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Vzory dokumentov / Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby / Analýza nebezpečenstva vzniku požiarov, operatívne plány, operatívne karty pridaný dokument "Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru".
05.03.2015,  Testy
V časti BOZP pridaný "Test pre zamestnancov prichádzajúcich do styku s vybranými faktormi práce a pracovného prostredia".
05.03.2015,  Hodnotenie rizík
V časti Psychická záťaž pridané riziká "Stres".
21.01.2015,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Ochrana ovzdušia / Formuláre a tlačivá / Prevádzková evidencia pridaný dokument "Oznamovanie údajov prevádzkovateľov chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov".