VZDELÁVACIE STREDISKO BRATISLAVA

Vážení klienti,
otvorili sme pre Vás vzdelávacie stredisko v Bratislave, v ktorom Vás radi privítame.
Aktuálnu ponuku vzdelávacích aktivít pre stredisko Bratislava nájdete tu (na stiahnutie).

kurz "LEKTOR" otvárame dňa 01.12.2014 v Bratislave

odborný seminár "Stavenisko a koordinácia na stavenisku" otvárame dňa 15.12.2014 v Bratislave

odborný seminár "Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT" otvárame dňa 16.12.2014 v Bratislave
 
ODBORNÝ SEMINÁR

Vážení klienti,
dňa 11.12.2014 pre Vás pripravujeme v Košiciach odborný seminár pod názvom "Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT"

Pozvánka     Prihláška

Novinky

24.11.2014,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Pracovná zdravotná služba / Vzory dokumentov / Všeobecná dokumentácia pridané dokumenty "Dotazník pre účel analýzy ochrany zdravia v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z." a "Záznam z kontroly pracoviska v oblasti ochrany zdravia".
24.11.2014,  Chemické látky
Pridaná látka "Dusičnan draselný".
28.10.2014,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Ochrana prírody a krajiny / Vzory dokumentov pridaný dokument "Oznámenie o výrube dreviny (drevín), krovitých porastov".
13.10.2014,  CO (Civilná ochrana)
V časti Úsek civilnej ochrany / Postupy a metódy / Ebola pridaný dokument "Ebola".
07.10.2014,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Postupy a metódy / Látky (charakteristiky, vlastnosti) pridaný dokument "Výbušné atmosféry (prachové)".
11.09.2014,  Testy
V časti OPP pridaný "Test zo školenia protipožiarnej asistenčnej hliadky v lesníctve - VZOR 2".

  Aktuálna anketa

  Aktuálna otázka v diskusii

  Aktuálny e-mail spravodaj

Spravodaj č. 46/2014

  Najbližšia akcia

01.12.2014
Kurz „Lektor“